בדיקת ראייה

מהי בדיקת ראייה?

בדיקת סקר ראייה היא בדיקה שעוברים התלמידים במערכת החינוך, במטרה לזהות תלמידים עם חשד לליקוי ראייה .הבדיקה אינה פולשנית ומבוצעת באמצעות קריאת סימנים מלוח.

ניתן בכיתות: א’, ח’

מדוע חשוב לעבור בדיקת ראייה?

חוש הראייה נחוץ לכל אחד ואחת מאיתנו על מנת להבטיח התפתחות תקינה ותפקוד אופטימלי, שכן ליקויים במערכת הראייה עלולים להוביל לקשיים ברכישת מיומנויות למידה, עייפות וקושי בתפקוד פיזי וחברתי.

בדיקת סקר ראיה הינה בדיקה חשובה המאפשרת לזהות חשד לליקויים בראייה ולהפנות את התלמיד לאבחון וקבלת טיפול מתאים שעשוי למנוע השלכות בריאותיות בהמשך. הבדיקה מתבצעת בכיתות א’ (כניסה של התלמיד למערכת החינוך הינה שלב קריטי ברכישת מיומנויות למידה) וכיתה ח’. תלמידים אשר לא יבדקו במועד בו מתבצעות הבדיקות ישלימו את הבדיקה במהלך השנה או בשנה העוקבת (ב’ ו-ט’).

כיצד מתבצעת הבדיקה?

לפני הבדיקה יברר הבודק אם התלמיד מועמד לבדיקה (תלמיד המרכיב משקפיים לא ייבדק בבדיקת סקר). במהלך הבדיקה ייתבקשו התלמידים לקרוא סימנים (סמלים/ מספרים בהתאם לגיל) מהלוח כאשר עין אחת מכוסה. הבודק יבצע בדיקה לכל עין בנפרד. לאחר סיום הבדיקה יקבל התלמיד את התוצאות והפניה להמשך בירור במידה ונדרש.

לפני ביצוע הבדיקה יקבלו ההורים רשימה של סימנים המחשידים לליקוי ראייה. במידה וההורה מזהה את אחד הסימנים המופיעים ברשימה יש להודיע על כך לבודק.